Menu Thực đơn
Vịt hấp đá núi lửa (1 con)

Các món xem thêm