Salad Ức vịt hun khói trộn rau mầm sốt cam

Giá: 80.000 VND