Salad ức vịt hun khói rau mầm sốt cam

Giá: 80.000 VND