Ruốc tôm Đặc biệt - Đặc sản Hải Phòng

Giá: 185.000 VND

Ruốc tôm Đặc biệt - Đặc sản Hải Phòng - Hộp 200gr